Dầu tôi kim loại

Dầu tôi kim loại

Dầu tôi kim loại

Dầu tôi kim loại

Dầu tôi kim loại
Dầu tôi kim loại
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Tôi Kim Loại

SP HOT QUENCHO 22

SP HOT QUENCHO là dầu tôi kim loại đa dụng, được pha trộn từ dầu gốc parafin tinh chế và chất phụ gia đặc biệt để xử lý nhiệt. Dầu với điểm chớp cháy...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang